NOMINAČNÍ FORMULÁŘ DO SOUTĚŽE

nominujte svého favorita


 

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ DO SOUTĚŽE

Uveďte kategorii, do které chcete nominovat (Franchisor roku, Skokan roku, Cena ČAF):

Společnost + právní forma:

Franchisová značka:

IČ:

DIČ:

Sídlo:

Kontaktní osoba pro jednání s ČAF:

Telefonní kontakt:

Email:

Proč nominujete tento subjekt?:

Informace o Vás (kdo je navrhovatel nominace):

Pokud nominujete jménem společnosti, prosím uveďete její název.

Vaše jméno a příjmení:

Email:

Telefonní kontakt:

Uveďte váš vztah k nominovanému (zaměstnanec, zákazník, obchodní partner, známý, jiný):

Soulasíte, abychom nominovanému sdělili, že jste jej nominoval/a Vy anebo Vaše společnost? (uveďte ano/ne):

Pokud nám chcete ještě cokoli sdělit, můžete zde: