Franchisa roku

O projektu franchisa roku

O projektu Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných a prosperujících forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu. Číst více …

Kdo se může zúčastnit?

Kdo se může zúčastnit

Do soutěže se může přihlásit každá fyzická nebo právnická osoba. Franchisový koncept se může do soutěže přihlásit sám, ale může být také nominován. Pro podrobné informace se podívejte na stránku pravidla. Číst více …

Soutěžní kategorie

Soutěžní kategorie

Přihlášky a nominace

Přihlášky a nominace